Những điểm mới trong luật phòng cháy chữa cháy mới nhất

Luật phòng cháy chữa cháy mới nhất năm 2021 dã cập nhật một số điểm mới sửa đổi bổ sung mà các tổ chức, doanh nghiệp cần lưu ý để thực hiện đúng và đủ các quy định về phòng cháy chữa cháy. Bạn có thể tham khảo các điểm mới qua bài viết dưới đây.

Các quy định chung về trong luật phòng cháy chữa cháy mới nhất

Luật phòng cháy chữa cháy mới nhất

Các quy định chung về công tác phòng cháy chữa cháy được quy định tại Luật phòng cháy chữa cháy mới nhất sửa đổi, bổ sung số 40/2013/QH13/ ngày 22/11/2013 của Quốc hội có hiệu lực từ 01/07/2014. 

Bạn có thể tham khảo thêm:

 • Luật phòng cháy và chữa cháy 2001
 • Luật phòng cháy và chữa cháy 2013

Các chỉ thị, quyết định của Thủ tướng CP về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ 

 • Chỉ thị 1634/CT-TTg tăng cường thực hiện các nhiệm vụ về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
 • Quyết định 369/TTg về việc chọn ngày 4 tháng 10 hàng năm là Ngày Quốc gia cùng nhau chung tay phòng cháy chữa cháy

Bên cạnh các chỉ thị và quyết định nêu trên còn có những tiêu chuẩn quốc gia TCVN về phòng cháy chữa cháy bao gồm các tiêu chuẩn về thiết bị PCCC, tiêu chuẩn về lắp đặt hệ thống PCCC tại các cơ sở, nhà xưởng, công trình…

Có khoảng 30 tiêu chuẩn quốc gia về PCCC trong luật phòng cháy chữa cháy mới nhất mà các doanh nghiệp khi bước vào hoạt động kinh doanh sản xuất cần lưu ý.

Các tiêu chuẩn quốc gia TCVN về phòng cháy chữa cháy trong luật phòng cháy chữa cháy mới nhất

Luật phòng cháy chữa cháy mới nhất 1

Luật phòng cháy chữa cháy mới nhất đưa ra các tiêu chuẩn về phòng cháy chữa cháy như sau:

 • TCVN 4317 : 1986 Nguyên tắc thiết kế nhà kho trong PCCC
 • TCVN 5065 : 1990 Tiêu chuẩn cho khách sạn trong PCCC
 • TCVN 5760 : 1993 Yêu cầu chung về hệ thống PCCC
 • TCVN 2622 : 1995 Thiết kế phòng chống cháy nổ cho nhà, công trình
 • TCVN 48-1996 Quy định phòng cháy chữa cháy cho tổ chức doanh nghiệp về lĩnh vực thương mại – dịch vụ
 • TCVN 6160 : 1996 Quy định phòng cháy chữa cháy đối với nhà cao tầng
 • TCVN 6161 : 1996 Quy định phòng cháy chữa cháy đối với chợ và trung tâm thương mại
 • TCVN 6379 : 1998 Tiêu chuẩn kỹ thuật thiết bị chữa cháy và trụ nước cứu hỏa
 • TCVN 5738:2001 Quy định tiêu chuẩn về hệ thống báo cháy tự động
 • TCVN 5684 : 2003 Tiêu chuẩn an toàn cháy nổ tại các công trình dầu mỏ
 • TCVN 3890 : 2009 Bố trí, bảo dưỡng phương tiện phòng cháy chữa cháy cho nhà, công trình
 • TCVN 3991 : 2012 Tiêu chuẩn thiết kế xây dựng trong PCCC
 • TCVN 6350-10:2013 (ISO 6182-10:2013) Tiêu chuẩn về Sprinkler tự động

Một số nghị định và thông tư hướng dẫn công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC & CNCH) 

Luật phòng cháy chữa cháy mới nhất đưa ra các nghị định và thông tư:

 • Nghị định 167/2013/NĐ-CP về xử phạt các vi phạm hành chính trong phòng cháy chữa cháy
 • Nghị định 79/2014/NĐ-CP về các hướng dẫn liên quan đến Luật phòng cháy chữa cháy và Luật phòng cháy chữa cháy đã sửa đổi bổ sung
 • Thông tư 66/2014/TT-BCA về các hướng dẫn liên quan đến Nghị định 79/2014/NĐ-CP
 • Nghị định 83/2017/NĐ-CP về các quy định công tác cứu hộ của lực lượng PCCC
 • Thông tư 36/2018/TT-BCA về các sửa đổi mới trong Thông tư 66/2014/TT-BCA

Những cập nhật về phòng cháy chữa cháy mới nhất cho doanh nghiệp

Luật phòng cháy chữa cháy mới nhất 2

Với thực trạng xảy ra các vụ cháy nổ tại các nhà máy, xí nghiệp gây thiệt hại về người và tài sản, làm tổn thất hàng tỷ đồng cho các tổ chức, doanh nghiệp. Việc cập nhật những quy định mới về PCCC được để cập trong luật phòng cháy chữa cháy mới nhất sẽ giúp giảm thiểu tối đa những trường hợp xấu có thể xảy ra, từ đó giúp đảm bảo sức khỏe con người và phát triển kinh tế.

Đối với doanh nghiệp:

 • Bắt buộc phải có quy định và nội quy an toàn phòng cháy chữa cháy tại các nơi làm việc.
 • Phải có kế hoạch và kịch bản chi tiết về các biện pháp PCCC, lối thoát hiểm, quy trình cứu người và tài sản, biện pháp chống lây lan hỏa hoạn
 • Doanh nghiệp phải đảm bảo lắp đặt đầy đủ hệ thống báo cháy, chữa cháy đạt chuẩn phù hợp với tính chất hoạt động của tổ chức, doanh nghiệp đó.
 • Doanh nghiệp phải đảm bảo luôn luôn có lực lượng PCCC, cũng như phương tiện PCCC thường trực tại các cơ sở sản xuất của doanh nghiệp.
 • Thường xuyên thực hiện bảo trì, bảo dưỡng hệ thống phòng cháy chữa cháy tại doanh nghiệp.
 • Có các buổi huấn luyện, tập huấn cho nhân viên về cách xử lý PCCC nếu có cháy nổ xảy ra.

Trên đây là một số điểm mới trong luật phòng cháy chữa cháy mới nhất mà các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất cần nắm để có các biện pháp phòng cháy chữa cháy phù hợp và chính xác. 

Nhận tư vấn căn hộ quốc tế Booyoung Vina
Cập nhật tin tức