Mẫu hợp đồng thuê mặt bằng đơn giản đúng chuẩn pháp lý

Hiện nay, hợp đồng thuê mặt bằng là một loại hợp đồng rất thông dụng và được mọi người quan tâm. Khi nhu cầu cần thuê mặt bằng của người dân ngày càng tăng lên, thì tất nhiên việc biết và soạn thảo mẫu hợp đồng thuê mặt bằng đơn giản rất cần thiết đối với các cá nhân, tổ chức. Qua bài viết dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về hợp đồng thuê mặt bằng và mẫu hợp đồng thuê mặt bằng đơn giản đúng chuẩn pháp lý, tiết kiệm thời gian, cũng như  công sức rất đáng kể.

Mẫu hợp đồng thuê mặt bằng đơn giản là gì?

Mẫu hợp đồng thuê mặt bằng đơn giản là một loại văn bản có mục đích thỏa thuận giữa hai bên cho thuê và được thuê. Cụ thể là thông qua hợp đồng này, bên cho thuê giao mặt bằng cho bên được thuê để sử dụng trong một thời gian nhất định, và bên được thuê sẽ được phép sử dụng mặt bằng đồng thời phải trả tiền thuê theo đúng thỏa thuận đã được nêu trong bản hợp đồng này.

mẫu hợp đồng thuê mặt bằng đơn giản

Theo quy định đã được nêu ra trong Bộ Luật Dân sự (2015), hợp đồng thuê mặt bằng là một hợp đồng song vụ và cũng là một hợp đồng thuê tài sản. Tại các từ Điều 472 đến Điều 482 đã nêu rõ, hợp đồng thuê mặt bằng đơn giản bao gồm các thông tin cơ bản như sau: vị trí mặt bằng, giá thuê mặt bằng, thời hạn thuê, những tài sản, quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng thuê,…

Quyền và nghĩa vụ của các bên trong mẫu hợp đồng thuê mặt bằng đơn giản

Bên cho thuê trong hợp đồng có các quyền lợi và nghĩa vụ cần thiết

Các quyền lợi như sau:

 • Yêu cầu bên được thuê nhận mặt bằng theo đúng thời hạn đã thỏa thuận.
 • Yêu cầu bên được thuê tiến hành thanh toán đầy đủ tiền theo thời hạn và phương thức đã thỏa thuận.
 • Yêu cầu bên được thuê phải bảo quản và sử dụng mặt bằng theo đúng thỏa thuận.
 • Yêu cầu bên được thuê phải bồi thường thiệt hại hoặc sửa chữa những hư hỏng nếu như đó là lỗi của bên được thuê.
 • Yêu cầu cải tạo và nâng cấp mặt bằng cho thuê khi được bên cho thuê đồng ý nhưng không được gây ảnh hưởng đến bên cho thuê.
 • Yêu cầu bên được thuê phải giao lại mặt bằng khi hết thời hạn thuê đã thoả thuận trong hợp đồng; trường hợp đối với hợp đồng không quy định thời hạn thuê thì người cho thuê chỉ được lấy lại mặt bằng sau khi đã thông báo cho bên được thuê trước 06 tháng.
 • Và các quyền lợi khác đã được thỏa thuận trong hợp đồng.

Các nghĩa vụ như sau:

 • Giao mặt bằng đến bên được thuê theo thỏa thuận và hướng dẫn bên được thuê cách sử dụng theo đúng công năng và thiết kế của mặt bằng.
 • Bảo đảm cho bên được thuê sử dụng ổn định mặt bằng trong thời hạn thuê đã thoả thuận.
 • Bảo trì và sửa chữa mặt bằng theo định kỳ hoặc theo thỏa thuận.
 • Đặc biệt, không được đơn phương chấm dứt hợp đồng khi bên được thuê thực hiện đúng nghĩa vụ theo hợp đồng, chỉ trừ trường hợp đã được bên thuê đồng ý chấm dứt hợp đồng.
 • Phải bồi thường thiệt hại do lỗi của bên cho thuê gây ra.
 • Phải thực hiện các nghĩa vụ về tài chính với Nhà nước theo quy định của pháp luật.
 • Và các nghĩa vụ khác đã được thỏa thuận trong hợp đồng.

mẫu hợp đồng thuê mặt bằng đơn giản 1

Đối với bên được thuê sẽ có những quyền lợi và nghĩa vụ cần làm dưới đây

Các quyền lợi như sau:

 • Yêu cầu bên cho thuê giao mặt bằng theo đúng thỏa thuận.
 • Yêu cầu bên cho thuê cung cấp đầy đủ thông tin một cách trung thực về mặt bằng.
 • Được quyền đổi mặt bằng đang thuê với người thuê khác nếu như được bên cho thuê đồng ý bằng văn bản.
 • Được cho thuê lại một phần hoặc toàn bộ mặt bằng nếu như có sự thỏa thuận trong hợp đồng hoặc được bên cho thuê đồng ý bằng văn bản.
 • Được tiếp tục thuê theo các điều kiện đã thỏa thuận trong trường hợp thay đổi chủ sở hữu.
 • Yêu cầu bên cho thuê sửa chữa mặt bằng trong trường hợp bị hư hỏng mà không phải do lỗi của bên được thuê gây ra.
 • Yêu cầu bên cho thuê bồi thường thiệt hại nếu đó là do lỗi của bên cho thuê gây ra.
 • Và các quyền lợi khác đã được thỏa thuận trong hợp đồng.

Các nghĩa vụ như sau:

 • Phải bảo quản và sử dụng đúng công năng, thiết kế của mặt bằng đã thỏa thuận.
 • Phải thanh toán đầy đủ tiền thuê theo thời hạn và phương thức thỏa thuận trong hợp đồng.
 • Phải sửa chữa những hư hỏng của mặt bằng nếu đó là do lỗi của bên được thuê gây ra.
 • Phải trả mặt bằng cho bên cho thuê theo đúng thỏa thuận.
 • Không được thay đổi, cải tạo và phá dỡ mặt bằng nếu như không có sự đồng ý của bên cho thuê.
 • Phải bồi thường thiệt hại nếu đó là do lỗi của bên được thuê gây ra.
 • Và các nghĩa vụ khác đã được thỏa thuận trong hợp đồng.

Tải mẫu hợp đồng thuê mặt bằng đơn giản

Kết luận

Trên đây là những thông tin cần biết về mẫu hợp đồng thuê mặt bằng đơn giản đúng chuẩn pháp lý, và link download mẫu hợp đồng này. Bạn có thể tham khảo cách viết, cách soạn thảo để có được một mẫu hợp đồng thuê mặt bằng đơn giản nhất nhé.

Nhận tư vấn căn hộ quốc tế Booyoung Vina
Cập nhật tin tức