Quy trình bảo trì công trình xây dựng tại Việt Nam

Ngoài hoạt động xây dựng ra thì một công trình cần phải có hoạt động bảo trì. Vậy bảo trì công trình xây dựng là gì và quy trình bảo trì công trình xây dựng như thế nào? 

Khái niệm bảo trì công trình xây dựng

Quy trình bảo trì công trình xây dựng là tập hợp các công việc mà nhà thầu thi công cần phải làm để bảo đảm và duy trì sự vận hành bình thường của công trình theo thiết kế trong quá trình sử dụng.

quy trình bảo trì công trình xây dựng

Nội dung bảo trì công trình xây dựng có thể là một hoặc tất cả các bước sau: Kiểm tra, quan trắc, kiểm định, bảo dưỡng và sửa chữa công trình nhưng không được thay đổi thiết kế.

Điều 126 luật xây dựng năm 2014 có quy định rất rõ:

  1. Công trình, hạng mục công trình xây dựng khi đưa vào khai thác, sử dụng phải được bảo trì; Quy trình bảo trì phải được chủ đầu tư lập và phê duyệt trước khi đưa hạng mục công trình, công trình vào khai thác, sử dụng”
  2. Chủ sở hữu hoặc người quản lý, người sử dụng công trình có trách nhiệm bảo trì công trình, máy, thiết bị công trình.
  3. Việc bảo trì công trình xây dựng, thiết bị công trình phải được thực hiện theo kế hoạch và quy trình bảo trì đã được phê duyệt.”

Nội dung quy trình bảo trình công trình xây dựng

Theo quy định tại khoản 1 Điều 38 của Nghị định 46/2015/NĐ-CP Nghị định về quản lý chất lượng và bảo trì công trình thì công việc bảo trì bao gồm: Bảo trì các thông số kỹ thuật, công nghệ của công trình, bộ phận công trình và các thiết bị.

Trách nhiệm lập và phê duyệt quy trình bảo trì công trình xây dựng được quy định tại nghị định 46/2015/NĐ-CP tại khoản 2 Điều 28 thì:

Nhà thầu xây dựng công trình lập và bàn giao cho chủ đầu tư quy trình bảo trì công trình xây dựng trước khi tiến hành thi công công trình và có trong hồ sơ thi công công trình. Có trách nhiệm cập nhật quy trình bảo trì cho phù hợp với các nội dung thay đổi trong thiết kế(nếu có) trước khi nghiệm thu hạng mục công trình đó và trước khi nghiệm thu đưa vào sử dụng.

Nhà thầu cung cấp thiết bị lắp đặt vào công trình lập và bàn giao cho chủ đầu tư quy trình bảo trì với các thiết bị do mình cung cấp cho công trình.

Trường hợp nhà thầu thi công, nhà thầu cung ứng thiết bị không lập được quy trình bảo trì thì chủ đầu tư phải thuê đơn vị tư vấn có đủ điều kiện năng lực để lập quy trình bảo trì. Chi phí do các đối tượng chịu trách nhiệm nêu trên trả.

Chủ đầu tư tổ chức phê duyệt quy trình bảo trì theo quy định tại luật xây dựng năm 2014. Chủ đầu tư, chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng có thể thuê đơn vị tư vấn có đủ điều kiện năng lực để thẩm tra quy trình bảo trì công trình do nhà thầu lập.

Với các công trình cấp III trở xuống, nhà ở riêng lẻ và công trình tạm thì không bắt buộc lập quy trình bảo trì riêng; trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Chủ sở hữu và người sử dụng của các công trình này vẫn phải thực hiện bảo trì công trình theo đúng quy định.

quy trình bảo trì công trình xây dựng 1

Trường hợp bảo trì cần phải có tiêu chuẩn kỹ thuật riêng hoặc có quy trình bảo trì riêng để phù hợp với các hạng mục công trình đặc thù thì không cần lập quy trình bảo trì riêng mà sử dụng quy trình bảo trì chung của cả toàn  bộ dự án.

Chủ sở hữu hoặc người sử dụng, người quản lý công trình được quyền điều chỉnh quy trình bảo trì đối với công trình của mình và chịu hoàn toàn trách nhiệm về quyết định của mình nếu thấy các yếu tố bất hợp lý trong quy trình bảo trì có thể ảnh hưởng đến công tình mình sử dụng và chất lượng công trình sau quá trình sử dụng gây ảnh hưởng đến khai thác công trình hiệu quả nhất.

Nhà thầu lập quy trình bảo trì có quyền từ chối những yêu cầu điều chỉnh quy trình bảo trì nếu bên chủ sở hữu hoặc người quản lý sử dụng công trình đề nghị nhưng mình tự thấy không hợp lý. Và bên Nhà thầu lập quy trình bảo trì chịu trách nhiệm hoàn toàn về quyết định của mình. Còn nếu do lỗi của bên nhà thầu thì bên nhà thầu có nghĩa vụ sửa đổi, bổ sung hoặc thay đổi quy trình bảo trì.

Chủ sở hữu hoặc người quản lý sử dụng có quyền thuê nhà thầu khác cho công trình của mình nếu nhà thầy đó có đủ điều kiện năng lực thực hiện sửa đổi, bổ sung thay đổi quy trình bảo trì với trường hợp nhà thầu ban đầu không thực hiện theo yêu cầu. Và bên chủ sở hữu phải chịu trách nhiệm về chất lượng với bên khác mà mình thuê.

Trên đây là khái niệm và các quy định về quy trình bảo trì công trình xây dựng ở Việt Nam theo quy định hiện hành là luật xây dựng năm 2014. Hy vọng những thông tin này sẽ bổ ích cho các bạn đang tìm hiểu về quy trình bảo trì này.

Nhận tư vấn căn hộ quốc tế Booyoung Vina
Cập nhật tin tức