Những thông tin liên quan đến quy trình đền bù giải phóng mặt bằng

Quá trình thu hồi đất sẽ được tiến hành đồng thời với hoạt động đền bù giải phóng mặt bằng và quy trình đền bù giải phóng mặt bằng là yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng trực tiếp đến tốc độ thu hồi đất dự án, quy trình đền bù diễn ra như thế nào và có những bước nào là vấn đề nhiều hộ dân nằm trong vùng quy hoạch quan tâm, nếu đây cũng là điều bạn quan tâm thì hãy đọc ngay bài viết sau đây để hiểu rõ hơn về vấn đề này.

Hoạt động đền bù giải phóng mặt bằng là gì?

Đề bù giải phóng mặt bằng là hoạt động liên quan đến di dời nhà cửa, cây cối, hay các công trình xây dựng và dân cư ra khỏi một phần đất nhất định đã được quy hoạch cho việc cải tạo xây dựng một công trình hay dự án mới. Đồng thời tiến hành bồi thường giải phóng mặt bằng cho những hộ dân, doanh nghiệp có đất nằm trong diện tích đất đang giải phóng mặt bằng.

quy trình đền bù giải phóng mặt bằng

Giải phóng mặt bằng là biện pháp thường xuyên được Nhà nước sử dụng khi phải thu hồi đất phục vụ cho các mục đích an ninh quốc phòng, và trong hoạt động này thì việc vận động người dân giải phóng mặt bằng luôn là điều quan trọng nhất. Làm sao để đảm bảo được lợi ích cho người dân khi di dời cũng như của cả chủ đầu tư là một vấn đề nan giải, nếu làm không tốt có thể dẫn đến tình trạng tranh chấp kéo dài gây ảnh hưởng đến tiến độ công trình.

Các bước trong quy trình đền bù giải phóng mặt bằng

Bước 1: Thông báo thu hồi đất, là bước đầu tiên trong quy trình đền bù và giải phóng mặt bằng, các cơ quan có thẩm quyền sẽ phải đưa thông tin thu hồi đất đến người dân và doanh nghiệp sở hữu đất trước 90 ngày với đất nông nghiệp và 180 ngày với đất phi nông nghiệp.

Thông báo sẽ được gửi trực tiếp đến các hộ dân có đất được thu hồi và thông qua các phương tiện thông tin đại chúng tại địa phương và tại Trụ sở Ủy ban nhân dân xã, nội dung thông báo sẽ bao gồm kế hoạch thu hồi đất, điều tra khảo sát, đo đạc và kiểm tra tình trạng đất.

Nếu người dân có diện tích đất thu hồi đồng ý việc thu hồi đất thì Ủy ban nhân dân có thể tiến hành thu hồi và thực hiện lên kế hoạch bồi thường theo quy tắc giải phóng mặt bằng và tái ổn định chỗ ở cho người dân ngay lập tức.

Bước 2: Thu hồi đất, trên nguyên tắc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền thu hồi diện tích đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn, đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, hay với người Việt Nam ổn định gia đình ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài có tính năng ngoại giao và các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

quy trình đền bù giải phóng mặt bằng 1

Bước 3: Tiến hành kiểm kê đất đai, tài sản có trên đất

Ủy ban nhân dân cấp xã sẽ phối hợp với bên thực hiện nhiệm vụ bồi thường giải phóng mặt bằng tiến hành kiểm kê đất đai và tài sản có trên đất, người sử dụng đất cũng có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền tiến hành đo đạc.

Nếu người dân và doanh nghiệp không hợp tác thực hiện kiểm đếm đất đai thì bộ phận liên quan có nghĩa vụ thuyết phục người dân để thực hiện nhiệm vụ, nếu sau 10 ngày vận động thuyết phục mà người dân vẫn không hợp tác thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có thể tiến hành kiểm đếm ép buộc dựa vào điều 70 của Luật đất đai 2013.

Bước 4: Lập phương án bồi thường thiệt hại và tái ổn định chỗ ở cho các hộ dân, việc này được thực hiện bởi tổ chức có trách nhiệm đền bù, trợ giúp tái ổn định gia đình cho người dân theo đúng số liệu đo đạc kiểm kê ở bước 3.

Bước 5: Công khai lấy ý kiến của người dân, hoạt động tổ chức lấy ý kiến phải có sự tham gia của Uỷ ban nhân dân MTTQVN và người dân có đất thu hồi, bữa lấy ý kiến cần được viết thành biên bản và có xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã.

Bước 6: Hoàn chỉnh phương án đền bù, tại bước này cơ quan có thẩm quyền hoàn chỉnh hồ sơ bồi thường theo quy trình đền bù, giải phóng mặt bằng trên cơ sở các ý kiến đóng góp ở bước 5.

Bước 7: Phê duyệt phương án đền bù chi tiết và tiến hành thực hiện, quyết định thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường, gải phóng mặt bằng, tái ổn định gia đình được thực hiện trong 1 ngày.

Bước 8: Tổ chức chi trả bồi thường, các cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm thực hiện bồi thường và trợ giúp tái ổn định chỗ ở cho các gia đình có đất thu hồi trong thời hạn 30 ngày. Nếu diện tích đất thu hồi đang xảy ra tranh chấp thì tiền đền bù sẽ được chuyển vào kho bạc và được hoàn trả lại cho người có quyền sử dụng đất sau khi xử lý xong tranh chấp.

Bước 9: Bàn giao mặt bằng và cưỡng chế thu hồi, tại bước này các cá nhân tổ chức sở hữu đất có trách nhiệm bàn giao lại mặt bằng sạch cho nhà nước sau khi đã nhận được tiền đền bù, nếu người sở hữu đất không thực hiện giao đất thì sẽ bị cưỡng chế thu hồi dựa trên điều 71 Luật đất đai năm 2013.

Trên đây các thông tin về đền bù giải phóng mặt bằng và quy trình đền bù giải phóng mặt bằng. Mong rằng với bài viết này bạn đã có những thông tin hữu ích để có thể thực hiện tốt nghĩa vụ cũng như biết được quyền lợi của mình khi giải phóng mặt bằng.

Nhận tư vấn căn hộ quốc tế Booyoung Vina
Cập nhật tin tức